Για τον Κλαούζεβιτς ο στρατιωτικός αντικειμενικός σκοπός του πολέμου είναι ο αφοπλισμός του εχθρού και για να επιτευχθεί αυτός χρειάζεται συμπλοκή πράγμα το οποίο συνεπάγεται αιματοχυσία.

Είναι ευσεβής πόθος για «καλόκαρδους ανθρώπους» όπως αναφέρει να πιστεύει κάποιος ότι «μπορεί να νικήσει χωρίς πολύ αιματοχυσία».

Κυριακή, 18 Ιουνίου 2017

Department of Defense Military Contractors

Military contractors run our wars in concert with power elites. The corporation also has the power to determine which studies will reach the public. To be certain, the military, in the interest of budgets, will allow negative or alarming studies to remain unreported or lost in a sea of classified documents.

The power of the military and DOD contractors is staggering. In the interest of national security and lessons learned from an open democracy during the 1970s and the 1990s, operations have become more black. In essence, no one can know with certainty what our military, government, or corporations have in store for the world, though, we have some clues.

Michael Vickers, senior adviser to the Secretary of Defense for the 2005 Quadrennial Defense Review and principal strategist for the largest covert action program in the CIA's history, recently testified on the importance of black operations:

“US Special Operations Command’s (SOCOM) emphasis after 9/11 has been to make white Special Operations Forces (SOF) more gray and black SOF more black. It is imperative, however, that white and black SOF be integrated fully from a strategic perspective.”

The money involved in the non-lethal weapons industry is growing and military contractors are reaping the profits. According to Defense Industry Daily, Aaardvark Tactical, Inc. in Azusa, CA won a $50 million contract to develop non-lethal weapons, anti-terrorism capabilities, and riot gear. Ionatron was awarded a $12 million contract to develop the Laser Induced Plasma Channel technology which produces man-made lightening bolts. SAIC received a $49 million in November 2004 to develop High Power Microwave and other directed energy systems while Fiore Industries received a $16.35 million contract for similar technology and ITT received a $7.85 million contract for the same in 2000. Fiore Industries received a $7.1 million for High Power Microwave Research and Experiment Program as early as 1994 and the same year Hughes Missile Systems Company received a $6.6 million contract for High Power Microwave Suppression of Enemy Air Defense Technology. Lockheed Martin secured a deal with DARPA in 2005 to continue the development of the Space Based Radar Antenna Technology in a $19.5 million contract. According to the Lockheed press release, the technology, “could significantly increase global persistent surveillance coverage”.

In May of 2006, the Air Force issued $24 million in contracts for “Electro Magnetic Effects Research and Development” to Northrup Gruman, Voss Scientific, Lockheed Martin, Electro Magnetic Applications, and SAIC among others. The DOD viewed electromagnetic research and development as a key component in future wars as early as the 1990s. Emmett Paige Jr., Assistant Secretary of Defense for Command, Control, Communications and Intelligence declared in 1996 that, “Well over a decade ago, a Soviet general reportedly said something like ‘to prevail in the next conflict, one must control the electromagnetic spectrum.’ That statement proved true in the Bacca Valley and on deserts in Iraq. The Department of Defense is committed to ensuring that "in the next conflict it is we who will control the spectrum. We know its value’. Increasingly, the value of non lethal weapons continues to rise as they produce fewer images of death in the media than traditional weapons.”

In addition to DOD contractors, the realm of non-lethal weapons extends into the universities with millions of dollars in scholarships and research fellowships. Pennsylvania State University, sponsors the Institute for Non-Lethal Defense Technologies (INLDT), the University of Medicine and Dentistry of New Jersey has the Stress and Motivated Behavior Institute, University of New Hampshire houses the Non-lethal Technology Innovation Center, and many US military schools have classes directly related to non-lethal weapons technology. There are also numerous conferences each year hosted by the Department of Defense, contractors and universities. The business of non-lethal weapons is expanding and will continue to grow. In 2006, the Joint Non-Lethal Weapons Directorate received $43.9 million compared to $25.8 million in 2000.

Ionatron’s website states that, “…the market for new directed-energy applications (will increase to $12.7 billion over the next ten years for the defense market alone.”

Despite Clinton’s reforms on human testing, the government, military and the corporation will undoubtedly want to test these weapons on humans whenever possible. Easiest to test would be prisoners in undisclosed CIA detention centers, civilians in war torn regions, and even US citizens in protest crowds or civilian jails. In addition to the rubber bullets and pepper spray, which are common in many police forces, new concept weapons are also in use. Perhaps soon Americans will learn first-hand, the effects of the new human control technologies.

However, hundreds of people continue to assert that a person or persons, whom they do not know, have been targeting them with electromagnetic weapons in a widespread campaign of either illegal experimentation or outright persecution.

These experiences involved a number of discrete phenomena:

 • Hearing voices when no one was present.
 • Feeling sensations of burning, itching, tickling, or pressure with no apparent physical cause.
 • Sleeplessness and anxiety as a result of “humming” or “buzzing”.
 • Loss of bodily control, such as twitching or jerking of an arm or leg suddenly and without control.
 • Unexpected emotional states, such as a sudden overwhelming feeling of dread, rage, lust or sorrow that passes as quickly as it arises.

The levels of research on directed energy is now large enough to support a Directed Energy (DE) Professional Society made up of private contractors and Department of Defense officials with security clearances. They have been holding high security symposiums since spring 2001 including a planned meeting set for March 2007. The following is from the Directed Energy Professional Society’s website.

“The Directed Energy (DE) Systems Symposium (March 2007) will focus on systems aspects of DE in a limited-attendance environment. The Systems Symposium consists of co-located technical sessions organized by five separate conferences, with joint technical and plenary sessions to encourage discussion outside narrow technical limits. Attendance at all sessions is limited to US citizens with classified visit requests on file.

Symposium Highlights

 1. Beam Control Conference
 2. Directed Energy Modeling and Simulation Conference
 3. Employment of Directed Energy Weapons Conference
 4. High Energy Laser Lethality Conference
 5. High Power Microwave Systems and Effects Conference”
The following are three course descriptions from the October Directed Energy Conference:

Course 9.†Military Utility Analysis for DE (Direct Energy) Systems

Classification: Secret

Course Description: This course will provide an overview of military worth analysis for DE weapon systems. The course will include a description of four areas of systems engineering assessment that are brought together to form military worth analysis. These are: 1) weapon system concept performance trade studies, 2) target vulnerability assessment, 3) engagement-level system operational effectiveness assessment, and 4) war gaming and mission/campaign level analysis. Each of these areas will be covered during the short course, with emphasis on the elements that are drawn from each of these areas to support military worth analysis. The course will particularly emphasize methods for assessing system level effectiveness in the context of traditional weapon effectiveness tools such as the Joint Munitions Effectiveness Manuals (JMEMs) and for providing data on DE weapons effectiveness to mission and campaign level analysis tools and to models and simulations used to support war gaming.

Topics to be covered include:
 1. Definition of military worth analysis
 2. Elements of DE weapon system performance trade studies and how they feed military worth analysis
 3. Target vulnerability assessment and its use to support weapon effectiveness
 4. Adapting standard weapon "kill" criteria to measure benefit of DE effects
 5. Joint Munitions Effectiveness Manuals (JMEMs) weapon effectiveness models
 6. Military utility studies
 7. Modeling and simulation to support war games and war fighter exercises
 8. Mission and campaign level modeling
Course 10. Laser Lethality

Classification: Secret


Course Description: This course reviews laser material interactions over parameter ranges of interest for weapons applications. Fundamental considerations of the optical coupling of the laser energy into the material will be presented. This will be followed by physics-based treatments of the response of metals, organic-based materials, and ceramics to the laser irradiation.

Metals: Simple cw, one-dimensional treatments will be utilized to illustrate the general principles of the response of metals to laser radiation, but two-dimensional cases, phase changes, and pulsed effects will be discussed as well.

Organic Based Materials: The effects of high-energy laser (HEL) radiation on organic based materials, including fiber reinforced composites, plastics and coatings will be reviewed. Materials will range from char formers and charring ablators to clean ablators. The relationship between the pyrolysis processes taking place in various materials during HEL radiation will be reviewed as a function of material composition, form and structure.

Ceramic Materials: Considerations of the response of ceramic shapes when laser loading is added to in-service stresses will be presented. An understanding of these responses from models, which are based on a combination of the thermo-mechanical stress calculations and statistically based fracture initiation, will be presented.

Course 11.†Directed Energy Bioeffects
Classification: Secret

Course Description and Topics: This course will introduce the basics of the biological effects of Directed Energy on cells, tissues, organisms, and humans, with particular emphasis on the influence of such effects on the development of use of Directed-Energy-Emitting technologies.

The student will learn about the mechanisms, resulting damage, and mission impact of laser-tissue interaction. The student will learn what tissues are most susceptible to laser damage based on wavelength, exposure duration, and irradiance. The potential mission-impact of sub0-threshold, threshold, and suprathreshold exposures will be discussed.

Student will understand the nature of RF bioeffects research, including human/animal studies, modeling and simulation, and biotechnology approaches. Students will become familiar with current state of knowledge on potential health effects RF, such as cancer, memory loss, and birth defects. Students will become familiar with basis and structure of current RF safety standards, comparison between competing standards, and how RF safety standards are applied. Students will be instructed on common RF measurement equipment and important factors for investigating potential RF overexposures.

Topics to be covered include:

 1. Laser damage of the eye (retina and cornea)
 2. Laser damage to the skin
 3. Laser safety standards
 4. Laser damage as a function of energy, pulse duration, wavelength, and spot size
 5. RF bioeffects research and the current scientific consensus on RF hazards
 6. RF safety standards
 7. RF measurement basics
 8. Investigating RF overexposures”
The US Joint Non-Lethal Weapons Directorate released a paper in 2004 which presents “Crowd Control Modeling and Simulation.” This report discusses behavioral changes human populations. That the Department of Defense calls for new weapons systems designed to work on the psychological underpinnings of a population should give human rights activists great cause for alarm. The use of electromagnetic weapons to alter the emotional state, hamper the ability of an enemy or US citizens, to think clearly, and result in chaos and pain are morally problematic for a number of reasons:

Creating fear, anxiety confusion and irrational behavior within an individual or a population is counterproductive to the operations of a free society and to the execution of warfare. Chaos only breeds the need for greater and greater means of physical repression; irrational behavior is by definition unpredictable and as such provides significant difficulty when the task is to secure an area.

These weapons leave no tell tale clues. There are no bullet holes or gross damage (with the exception of those designed to maim, burn or explode targets).

They are operated from a great distance, meaning that the operator has no feedback as to the effects of his or her actions. This provides us with a very dangerous circumstance very similar to Millgram's experiment where we can predict with certainty gross abuses of power.

4. Any device that invades a persons mind, either through induction of “evoked potentials” through electromagnetic means or through the various “crazy-making” tactics employed in both information warfare and psychological operations is a violation of human rights and cognitive liberty.

In terms of authorizing and administering tests of radioactive substances and other tests on unsuspecting members of the public, history shows that people without ethical standards can rise to positions of great responsibility and once ensconced in such positions of trust, produce the most horrifying abuses without fear of reprisal. When layers of secrecy overlay the activities of otherwise rational and intelligent men, the failings of their hearts more readily show. In the case of actually attempting to control human behavior through both overt and covert means our departments of defense and intelligence agencies, both subordinate to the executive branch of government have historically proven incapable of protecting the public and undeserving of the trust given them to perform their functions for the public good.

http://mindjustice.org/

Υπουργείο Άμυνας των Στρατιωτικών Εργολάβοι

Στρατιωτική εργολάβοι τρέχει πολέμους μας σε συνεννόηση με την ελίτ της εξουσίας. Η εταιρεία έχει επίσης την εξουσία να καθορίζει ποιες μελέτες θα φτάσει στο κοινό. Για να είστε σίγουροι, ο στρατός, προς το συμφέρον των προϋπολογισμών, θα επιτρέψει αρνητικό ή ανησυχητικό μελέτες για να παραμείνει λαθραία ή χαθεί σε μια θάλασσα των διαβαθμισμένων εγγράφων.

Η δύναμη των στρατιωτικών και των DOD εργολάβους είναι συγκλονιστικό. Προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας και διδάγματα από μια ανοιχτή δημοκρατία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1970 και του 1990, οι εργασίες έχουν γίνει πιο μαύρο. Στην ουσία, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με βεβαιότητα τι έχουν στρατιωτικές μας, κυβέρνηση, ή εταιρείες στο κατάστημα για τον κόσμο, όμως, έχουμε κάποιες ενδείξεις.

Michael Vickers, ανώτερος σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα της Άμυνας για την Τετραετή κριτική Άμυνας το 2005 και κύριος στρατηγικός αναλυτής για το μεγαλύτερο μυστικό πρόγραμμα δράσης στην ιστορία της CIA, κατέθεσε πρόσφατα σχετικά με τη σημασία του μαύρου λειτουργίες:

«(SOCOM) έμφαση μετά από 9/11 ΗΠΑ Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων του ήταν να κάνει λευκό Δυνάμεων Ειδικών Επιχειρήσεων (SOF) πιο γκρι και μαύρο ΣΟΦ πιο μαύρο. Είναι επιτακτική ανάγκη, ωστόσο, ότι το άσπρο και το μαύρο ΣΟΦ να ενταχθούν πλήρως από στρατηγική άποψη.»

Τα χρήματα που εμπλέκονται στη βιομηχανία μη θανατηφόρα όπλα αυξάνεται και οι στρατιωτικές ανάδοχοι αποκομίζοντας τα κέρδη. Σύμφωνα με Αμυντικής Βιομηχανίας Καθημερινή, Aaardvark τακτικής, Inc. σε Azusa, Καλιφόρνια κέρδισε ένα συμβόλαιο 50 εκατομμυρίων $ για την ανάπτυξη μη θανατηφόρα όπλα, ικανότητες αντι-τρομοκρατίας, και των εργαλείων ταραχών. Ionatron απονεμήθηκε ένα συμβόλαιο $ 12 εκατομμύρια για την ανάπτυξη της τεχνολογίας Κανάλι Laser Induced Plasma η οποία παράγει τα μπουλόνια ελάφρυνση από τον άνθρωπο. SAIC έλαβε 49 εκατομμύρια $ το Νοέμβριο του 2004 για να αναπτύξουν άλλα συστήματα κατευθυνόμενης ενέργειας υψηλής ισχύος μικροκυμάτων και ενώ Fiore Industries έλαβε σύμβασης 16.350.000 $ για παρόμοια τεχνολογία και ITT λάβει μια σύμβαση 7.850.000 $ για το ίδιο το 2000. Fiore Industries έλαβε $ 7.1 εκατομμύρια για υψηλής Ισχύς μικροκυμάτων πρόγραμμα έρευνας και Πειραματιστείτε ήδη από το 1994 και την ίδια χρονιά Hughes Missile Systems Company έλαβε μια σύμβαση 6,6 εκατ $ για υψηλής ισχύος μικροκυμάτων καταστολή του εχθρού Τεχνολογίας Αεράμυνας . Lockheed Martin εξασφάλισε μια συμφωνία με την DARPA το 2005 για να συνεχίσει την ανάπτυξη του βάση ραντάρ Space Antenna τεχνολογία σε μια σύμβαση $ 19,5 εκατομμύρια. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου της Lockheed, η τεχνολογία, «θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά την παγκόσμια κάλυψη επίμονη επιτήρησης».

Τον Μάιο του 2006, η Πολεμική Αεροπορία έχει εκδοθεί 24 εκατομμύρια $ σε συμβάσεις για την «Electro Magnetic Αποτελέσματα Έρευνας και Ανάπτυξης» για να Northrup Gruman, Voss Επιστημονική, Lockheed Martin, Electro Magnetic Εφαρμογές και SAIC μεταξύ άλλων. Η DOD είδαν ηλεκτρομαγνητική έρευνα και την ανάπτυξη ως βασικό συστατικό στο μέλλον πολέμους ήδη από τη δεκαετία του 1990. Emmett Paige Jr., Βοηθός Υπουργός Άμυνας για Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών και Πληροφοριών δηλώσει το 1996 ότι, «Λοιπόν πριν από μια δεκαετία, ένα σοβιετικό γενική φέρεται να είπε κάτι σαν«να επικρατήσει στην επόμενη σύγκρουση, κάποιος πρέπει να ελέγξει το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα .» Η δήλωση αυτή αποδειχθεί αληθινή, στην κοιλάδα Bacca και στις ερήμους του Ιράκ. Το Υπουργείο Άμυνας έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ότι «στην επόμενη σύγκρουση θα είμαστε εμείς που θα ελέγχει το φάσμα. Γνωρίζουμε την αξία του». Όλο και περισσότερο, η αξία των μη θανατηφόρων όπλων συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς παράγουν λιγότερες εικόνες του θανάτου στα μέσα ενημέρωσης από τα παραδοσιακά όπλα.»

Εκτός από DOD εργολάβους, το βασίλειο των μη θανατηφόρων όπλων εκτείνεται στα πανεπιστήμια με εκατομμύρια δολάρια σε υποτροφίες και ερευνητικές υποτροφίες. Pennsylvania State University, επιχορηγεί το Ινστιτούτο για μη-θανατηφόρο Άμυνας Τεχνολογίες (INLDT), το Πανεπιστήμιο Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Νιου Τζέρσεϋ έχει το Ινστιτούτο άγχος και κίνητρο συμπεριφοράς, Πανεπιστήμιο του New Hampshire στεγάζει το μη-θανατηφόρο Τεχνολογίας Κέντρο Καινοτομίας και πολλές ΗΠΑ στρατιωτικές σχολές έχουν μαθήματα που σχετίζονται άμεσα με μη θανατηφόρα όπλα της τεχνολογίας. Υπάρχουν επίσης πολλά συνέδρια κάθε χρόνο φιλοξενείται από το Υπουργείο Άμυνας, εργολάβους και τα πανεπιστήμια. Η επιχείρηση των μη θανατηφόρων όπλων επεκτείνεται και θα συνεχίσει να αυξάνεται. Το 2006, η κοινή μη φονικά όπλα Διεύθυνση έλαβε 43.900.000 $ σε σύγκριση με 25,8 εκ $ το 2000.

ιστοσελίδα Ionatron αναφέρει ότι, «... η αγορά για νέα σκηνοθεσία-ενεργειακών εφαρμογών (θα αυξηθεί στα 12,7 δις $ τα επόμενα δέκα χρόνια για την υπεράσπιση της αγοράς.»

Παρά τις μεταρρυθμίσεις Κλίντον στην ανθρώπινη δοκιμές, την κυβέρνηση, στρατιωτική και την εταιρεία αναμφίβολα θα θέλουν να δοκιμάσουν αυτά τα όπλα σε ανθρώπους όποτε αυτό είναι δυνατό. Ευκολότερο να δοκιμασία θα ήταν κρατούμενοι σε απόρρητες κέντρα κράτησης της CIA, άμαχοι στην εμπόλεμη περιοχές, και οι πολίτες ακόμα και των ΗΠΑ στα πλήθη διαμαρτυρίας ή πολιτικό φυλακές. Εκτός από τις πλαστικές σφαίρες και σπρέι πιπεριού, τα οποία είναι κοινά σε πολλές αστυνομικές δυνάμεις, νέα όπλα ιδέα είναι επίσης σε χρήση. Ίσως σύντομα οι Αμερικανοί θα μάθουν από πρώτο χέρι, οι επιπτώσεις των νέων τεχνολογιών ανθρώπινο έλεγχο.

Ωστόσο, εκατοντάδες άνθρωποι συνεχίζουν να υποστηρίζουν ότι ένα πρόσωπο ή πρόσωπα, τα οποία δεν γνωρίζουν, έχουν να στοχεύουν με τα ηλεκτρομαγνητικά όπλα σε μια ευρεία εκστρατεία είτε παράνομη πειραματισμού ή οριστικές διώξεις.

Αυτές οι εμπειρίες που εμπλέκονται μια σειρά από διακριτά φαινόμενα:

 1. Ακρόαση φωνές όταν κανείς δεν ήταν παρούσα.
 2. Αίσθημα αισθήσεις καύσου, κνησμού, γαργαλάει, ή πίεση χωρίς προφανή φυσική αιτία.
 3. Αϋπνία και το άγχος ως αποτέλεσμα της «βουητό» ή «βουίζει».
 4. Απώλεια σωματικού ελέγχου, όπως σπασμωδικές ή σπαστικές του ενός βραχίονα ή του ποδιού ξαφνικά και χωρίς έλεγχο.
 5. Απροσδόκητη συναισθηματικές καταστάσεις, όπως μια ξαφνική συντριπτική συναίσθημα του φόβου, οργής, σφοδρή επιθυμία ή θλίψη που περνάει τόσο γρήγορα που προκύπτει.
Τα επίπεδα της έρευνας σε σκηνοθεσία της ενέργειας είναι πλέον αρκετή για να υποστηρίξει ένα κατευθυνόμενης ενέργειας (DE) Επαγγελματική Κοινωνία αποτελείται από ιδιώτες εργολάβους και Υπουργείο Άμυνας των υπαλλήλων με αποστάσεις ασφαλείας μεγάλα. Έχουν κατέχουν υψηλά συμπόσια ασφαλείας από την άνοιξη του 2001, συμπεριλαμβανομένων μια προγραμματισμένη σειρά συνάντηση για το Μάρτιο του 2007. Το παρακάτω είναι από την ιστοσελίδα της κατευθυνόμενης ενέργειας Professional Εταιρείας.

«Η κατευθυνόμενης ενέργειας (DE) Συστήματα Συμπόσιο (Μάρτιος 2007) θα επικεντρωθεί σε συστήματα πτυχές της DE σε ένα περιβάλλον περιορισμένης συμμετοχής. Το Συμπόσιο Συστήματα αποτελείται από συστεγάζονται τεχνικές συναντήσεις που διοργανώνονται από πέντε ξεχωριστές διασκέψεις, με κοινές τεχνικές και τις συνόδους ολομέλειας για να ενθαρρύνει τη συζήτηση έξω από τα στενά όρια τεχνική. Συμμετοχή σε όλες τις συνεδρίες περιορίζεται σε πολίτες των ΗΠΑ με διαβαθμισμένες αιτήματα επίσκεψη στο αρχείο.

Συμπόσιο Στιγμιότυπα

Συνέδριο Ελέγχου Beam

κατευθυνόμενης ενέργειας Μοντελοποίηση και Προσομοίωση Διάσκεψη

για την απασχόληση των όπλων κατευθυνόμενης ενέργειας Συνέδριο

Υψηλών Ενεργειών Laser θνησιμότητα Συνέδριο

High Power Microwave Systems και Επιδράσεις Συνέδριο»

Τα παρακάτω είναι τρεις περιγραφές μαθημάτων από διάσκεψης του Οκτωβρίου κατευθυνόμενης ενέργειας:

Μάθημα 9. † Στρατιωτική Ανάλυση Utility για DE (Direct Energy) Συστήματα

Κατάταξη : μυστικό

Περιγραφή Μαθήματος : Το μάθημα θα παρέχει μια επισκόπηση της στρατιωτικής ανάλυσης αξίας για τα οπλικά συστήματα DE. Το μάθημα θα περιλαμβάνει περιγραφή των τεσσάρων περιοχών της αξιολόγησης συστημάτων μηχανικής που έρχονται μαζί για να σχηματίσουν στρατιωτική ανάλυση αξίζει. Αυτά είναι: 1) Οι εμπορικές επιδόσεις έννοια οπλικό σύστημα σπουδών, 2) την εκτίμηση της ευπάθειας στόχου, 3) το σύστημα εμπλοκής σε επίπεδο αξιολόγησης επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, και 4) τον πόλεμο τυχερών παιχνιδιών και αποστολή / εκστρατεία ανάλυση επίπεδο. Κάθε μία από αυτές τις περιοχές θα καλυφθούν κατά τη σύντομη σειρά μαθημάτων, με έμφαση στα στοιχεία που αντλούνται από κάθε μία από αυτές τις περιοχές για να υποστηρίξει τη στρατιωτική ανάλυση αξίζει. Το μάθημα θα τονίσει ιδιαίτερα μεθόδων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας επίπεδο συστήματος στο πλαίσιο των παραδοσιακών εργαλείων της αποτελεσματικότητας όπλο, όπως τα εγχειρίδια αποτελεσματικότητα κοινή πυρομαχικών (JMEMs) και για την παροχή στοιχείων σχετικά DE αποτελεσματικότητα όπλα για την αποστολή και την ανάλυση σε επίπεδο καμπάνιας εργαλεία και μοντέλα και προσομοιώσεις χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξει τον πόλεμο gaming.

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

Ορισμός της στρατιωτικής ανάλυσης αξίζει

στοιχεία των μελετών εμπορικές επιδόσεις του συστήματος όπλο DE και πώς τρέφονται στρατιωτική ανάλυση που αξίζει

την εκτίμηση τρωτότητας στόχος και η χρήση του για την υποστήριξη της αποτελεσματικότητας όπλο

Προσαρμογή πρότυπο όπλο «σκοτώνουν» τα κριτήρια για τη μέτρηση όφελος DE επηρεάζει

Κοινή πυρομαχικών Εγχειρίδια αποτελεσματικότητα (JMEMs) μοντέλα αποτελεσματικότητας όπλο

Στρατιωτική μελέτες βοηθητικό πρόγραμμα

μοντελοποίησης και προσομοίωσης για την υποστήριξη παιχνίδια πολέμου και του πολέμου μαχητής ασκεί

αποστολής και σε επίπεδο καμπάνιας μοντελοποίηση

Φυσικά θνησιμότητα 10. Laser

Κατάταξη : μυστικό

Περιγραφή Μαθήματος : Το μάθημα αυτό εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις υλικό με λέιζερ πάνω κλίμακες παραμέτρων που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις εφαρμογές όπλα. Θεμελιώδης εκτιμήσεις της οπτικής σύζευξης της ενέργειας λέιζερ εντός του υλικού θα παρουσιαστούν. Αυτό θα πρέπει να ακολουθείται από φυσική-based θεραπείες της απόκρισης των μετάλλων, οργανικών-υλικά με βάση, και κεραμικά με την ακτινοβολία λέιζερ.

Μέταλλα: Απλή CW, μονοδιάστατη θεραπείες θα χρησιμοποιούνται για να απεικονίζουν τις γενικές αρχές της απόκρισης των μετάλλων σε ακτινοβολία λέιζερ, αλλά δύο-διαστάσεων περιπτώσεις, οι αλλαγές φάσης, και παλμική επιδράσεις θα συζητηθούν επίσης.

Οργανικά υλικά με βάση: Οι επιδράσεις των λέιζερ (HEL) ακτινοβολία υψηλής ενέργειας για οργανικά υλικά με βάση, συμπεριλαμβανομένων ενισχυμένων με ίνες σύνθετα υλικά, πλαστικά και επικαλύψεις θα επανεξεταστεί. Υλικά θα κυμαίνονται από char διαμορφωτές και απανθράκωση ablators να καθαρίσετε ablators. Η σχέση μεταξύ των διαδικασιών πυρόλυσης που λαμβάνουν χώρα σε διάφορα υλικά κατά τη διάρκεια της ακτινοβολίας HEL θα επανεξεταστούν ως συνάρτηση του υλικού σύνθεσης, μορφή και δομή.

Κεραμικά Υλικά: Εκτιμήσεις της απόκρισης των κεραμικών σχημάτων κατά τη φόρτωση λέιζερ προστίθεται σε καταπονήσεις εν χρήσει θα παρουσιαστούν. Η κατανόηση αυτών των αποκρίσεων από τα μοντέλα, τα οποία βασίζονται σε ένα συνδυασμό των θερμο-μηχανική υπολογισμούς στρες και την έναρξη θραύσης με στατιστική βάση, θα παρουσιαστούν.

Μάθημα 11. † κατευθυνόμενης ενέργειας βιοεπιδράσεις

Κατάταξη : μυστικό

Περιγραφή και Θέματα του μαθήματος : Το μάθημα θα εισαγάγει τα βασικά για τις βιολογικές επιδράσεις της κατευθυνόμενης ενέργειας στα κύτταρα, ιστούς, οργανισμούς και ανθρώπους, με ιδιαίτερη έμφαση στην επίδραση των αποτελεσμάτων αυτών στην ανάπτυξη της χρήσης της κατευθυνόμενης-ενέργειας που εκπέμπουν οι τεχνολογίες.

Ο σπουδαστής θα μάθουν για τους μηχανισμούς, με αποτέλεσμα βλάβη, και τις επιπτώσεις αποστολή της αλληλεπίδρασης λέιζερ-ιστού. Ο μαθητής θα μάθει τι ιστοί είναι πιο ευαίσθητα στις βλάβες λέιζερ με βάση το μήκος κύματος, η διάρκεια της έκθεσης, και ακτινοβολία. Η πιθανή αποστολή κρούση των sub0-κατωφλίου, όριο, και suprathreshold ανοίγματα θα συζητηθούν.

Φοιτητής θα κατανοήσουν τη φύση της έρευνας βιοεπιδράσεις RF, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων της βιοτεχνολογίας μελέτες σε ζώα ανθρώπου /, μοντελοποίηση και προσομοίωση, και. Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με την τρέχουσα κατάσταση των γνώσεων σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις στην υγεία RF, όπως ο καρκίνος, απώλεια μνήμης, και γενετικές ανωμαλίες. Οι μαθητές θα εξοικειωθούν με βάση και τη δομή των σημερινών προτύπων ασφάλειας RF, η σύγκριση μεταξύ ανταγωνιστικών προτύπων, και πώς RF τα πρότυπα ασφαλείας που εφαρμόζονται. Οι μαθητές θα δοθούν οδηγίες σχετικά με τους κοινούς εξοπλισμού μέτρησης RF και σημαντικούς παράγοντες για τη διερεύνηση πιθανών overexposures RF.

Τα θέματα που θα καλυφθούν περιλαμβάνουν:

 1. Βλάβη λέιζερ του ματιού (αμφιβληστροειδή και κερατοειδή)
 2. Laser βλάβες στο δέρμα
 3. πρότυπα ασφάλειας λέιζερ
 4. βλάβη λέιζερ ως συνάρτηση της ενέργειας, διάρκεια παλμού, το μήκος κύματος, και το σημείο το μέγεθος
 5. της έρευνας βιοεπιδράσεις RF και την τρέχουσα επιστημονική συναίνεση για RF κίνδυνοι
 6. RF πρότυπα ασφαλείας
 7. μέτρηση RF βασικά
 8. Διερεύνηση overexposures RF»

Η κοινή μη φονικά όπλα Διεύθυνση ΗΠΑ κυκλοφόρησε ένα έγγραφο το 2004, το οποίο παρουσιάζει «πλήθος Ελέγχου Μοντελοποίηση και Προσομοίωση.» Αυτή η έκθεση εξετάζει αλλαγές στη συμπεριφορά τους ανθρώπινους πληθυσμούς. Ότι το Υπουργείο Άμυνας ζητά νέα οπλικά συστήματα έχουν σχεδιαστεί για να λειτουργούν με τις ψυχολογικές βάσεις του πληθυσμού θα πρέπει να δώσει ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεγάλη αιτία ανησυχίας. Η χρήση των ηλεκτρομαγνητικών όπλων για να αλλάξει τη συναισθηματική κατάσταση, εμποδίζουν την ικανότητα του εχθρού ή πολίτες των ΗΠΑ, να σκεφτούμε καθαρά και να οδηγήσει στο χάος και τον πόνο είναι ηθικά προβληματική για διάφορους λόγους:
Δημιουργία φόβο, άγχος σύγχυση και παράλογη συμπεριφορά μέσα σε ένα άτομο ή ένα πληθυσμού είναι αντιπαραγωγικό για τις πράξεις μιας ελεύθερης κοινωνίας και με την εκτέλεση του πολέμου. Χάος φυλών μόνο την ανάγκη για όλο και μεγαλύτερη βοήθεια της φυσικής καταστολής? παράλογη συμπεριφορά είναι εξ ορισμού απρόβλεπτες και ως εκ τούτου παρέχει σημαντική δυσκολία όταν ο στόχος είναι να εξασφαλίσει μια περιοχή.

Αυτά τα όπλα δεν αφήνουν ενδείξεις ενδεικτική λυχνία. Δεν υπάρχουν τρύπες από σφαίρες ή βαριά βλάβη (με εξαίρεση αυτά που είναι σχεδιασμένα για να ακρωτηριάζουν, έγκαυμα ή να εκραγεί στόχους).

Θα λειτουργούν από μεγάλη απόσταση, πράγμα που σημαίνει ότι η επιχείρηση δεν έχει ανάδραση ως προς τα αποτελέσματα των ενεργειών του. Αυτό μας δίνει ένα πολύ επικίνδυνο γεγονός πολύ παρόμοια με το πείραμα Millgram, όπου μπορούμε να προβλέψουμε με βεβαιότητα σοβαρές παραβιάσεις της εξουσίας.

4. Κάθε συσκευή που εισβάλλει σε ένα μυαλό προσώπων, είτε μέσω της επαγωγής της «προκλητά δυναμικά» με ηλεκτρομαγνητικά μέσα, είτε μέσω των διαφόρων «τρελό αποφάσεων» τακτικές που χρησιμοποιούνται τόσο πληροφορίες πόλεμο και ψυχολογικές επιχειρήσεις αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της γνωστικής ελευθερίας.

Όσον αφορά την έγκριση και χορήγηση δοκιμές των ραδιενεργών ουσιών και άλλες δοκιμές σε ανυποψίαστους μέλη του κοινού, η ιστορία δείχνει ότι οι άνθρωποι χωρίς τα ηθικά πρότυπα μπορεί να ανέλθει σε θέσεις μεγάλης ευθύνης και για άλλη μια βολεμένη σε τέτοιες θέσεις εμπιστοσύνης, παράγει τις πιο τρομακτικές καταχρήσεις χωρίς φόβο αντιποίνων. Όταν στρώματα του απορρήτου επικαλύπτουν τις δραστηριότητες των κατά τα άλλα ορθολογική και ευφυείς άνδρες, οι αδυναμίες της καρδιάς τους δείχνουν πιο εύκολα. Στην περίπτωση στην πραγματικότητα προσπαθούν να ελέγξουν την ανθρώπινη συμπεριφορά μέσα από δύο άμεσης και συγκαλυμμένης μέσα τις υπηρεσίες μας άμυνας και υπηρεσίες πληροφοριών, τόσο εξαρτώμενη από την εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης έχουν ιστορικά αποδειχθεί ανίκανο για την προστασία του κοινού και ανάξιοι της εμπιστοσύνης δίνεται να εκτελέσουν τους λειτουργίες για το κοινό καλό.

http://dia-kosmos.blogspot.gr/

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Παρακαλώ να γράφετε με Ελληνικούς χαρακτήρες και να είστε κόσμιοι στις εκφράσεις σας. Οποιοδήποτε άλλο σχόλιο με γκρικλις και ξένη γλώσσα θα διαγράφετε. Ευχαριστώ!